Wandelorganisatie Peelland te Helmond

Het voelt wat killig aan als ik de deur achter me sluit.  Buiten wordt ik vergast op allerlei vogelgeluiden.  Merels en kraaien lijken in de meerderheid.  De voortuinen als in mijn  wijk laten diverse lentebloeisels  zien. Echt lente dus.    Op het station tref ik zowaar meerdere wandelliefhebbers op weg naar Mierlo-Hout gemeente Helmond.   Omdat de trein het vroegste en snelste vervoermiddel blijkt, neem ik die maar.  Modern want er schuift een vloer uit met het instappen, welke natuurlijk vervolgens voor vertrek ook weer inschuift.  Mistbanken buiten de bebouwing onderweg, slaat om in dichte grondmist.  Vanaf het station bij aankomst is  de route naar de vertrekplaats duidelijk uit gepijld, wat niet bij elke tocht het geval is.   Via de Hoofdstraat ga ik voorbij een hoop pagodetenten, en vervuilde straat met allerlei restafval.  Er is hier duidelijk wat te vieren geweest tot in de kleine uurtjes.  Nu in alle rust.  Aan de startplaats tref ik veel zoekend verkeer naarstig naar parkeerplaats zoekende.  Het loopt er enorm aan.  Aan de zaal zowel buiten als binnen is het bedienend personeel gekleed in Tiroler outfit, enkel de lederhosen ontbreekt nog, en zijn broeken  b.v. dunner.  We moeten vertrekken vanuit een warenhuis in twee verdiepingen, de Adventure store genaamd.  Toch uniek, vanuit een warenhuis te mogen vertrekken.  Met onze inschrijfkaart bekomen we ook nog 15% korting op onze eventuele aankopen.  Een  commercieel tintje dus.  Het warenhuis is meest in allerlei vrije tijds en wandel en kampeer producten voorzien.  Het warenhuis verwelkomt de wandelaars met gratis koffie en een stevige plak cake, en die rij  is lang.  Op de begane grond is een ruimte vrijgemaakt noem het een terras, met klapbanken en tafels waaraan graag aangeschoven wordt.  Na de gewoonlijke begroetingen, en al of niet korte gesprekken, gaan we op weg met een zeer  goede route-omschrijving in de hand, met afstanden van straten paden wegen etc.  Bijzonder duidelijk omschreven.  Het is even wat straten doorgaan, ga via een grindpad langsheen een sportpark.  De nevel en mist slaan weer toe als ik in den buiten kom, grondmist, met boven me blauwe lucht, en de zon doet haar best de grond te bereiken.  Wanneer ik  het groen buiten de bebouwing bereik zijn allerlei vogels te horen.  In vijvers zwemmen waterhoentjes rond.  Het is even parkachtig, maar gaat over in bebossing.  Her en der verspreid liggen knoeperts van bomen en stammen, omgevallen door de stormen en anderen door houthakkers.  Een brugje overgaand belanden we in een trits boswegen en paden in al haar variatie.  Klim een dijk op en kom aan het Eindhovens kanaal, even verderop komt deze in de Zuid-Willemsvaart uit.  Het gaat een poos langs dit kanaal met allerlei ontluikend groen en ijverig werkende waterhoentjes die op het stilstaande water met en van de rietkragen en ertussenin hun nesten op het water bouwen.  Dit kanaal is al zo'n vijf en dertig al niet meer bevaren door vrachtschepen en de waterrecreant gebruikt het nu voor plezierjachten en roeiclubs, en aan de kanten laat men de natuur haar gang gaan met allerlei groeisels.  Fiets en hardloop-recreanten zijn ook al vroeg op pad en zijn achteropkomend of tegenliggers voor ons.  Mogen een oude kanaalbrug over dan en kom bij een sportkantine  van een hockey-club uit die ons rustpauze biedt.   Een wegje en voetpad brengt ons richting dorp Mierlo, dorp in via parkachtige achterommetjes door zijn bebouwing, en voor ons torent de radio , t.v. en communicatietoren  welke door zijn hoogte de verre omgeving beheerst.   We gaan zowaar de Mierlose bossen in,  De Molenheide.  Gaan vlak onder de toren langs.  De mist is ondertussen bijna ongemerkt opgelost en worden rijkelijk bestrooid met zonnestralen, welke over gaat in half bewolkt.   Een slingerpad over een trimbaan.  Darren door bospartijen om later aan een camping de rust te genieten, in haar kantine.  Hierna wordt het even landerig, passeren bewerkte akkers, en klinkerwegjes, om gebied genaamd Sang en Goorkens in te gaan.  Ruig en laagbegroeid gebied, langs waterlopen, een smal zandpad waterloop langs rand van bewerkte akker, een bosgebiedje weer in en dan brede graswegen en gruis en zandwegjes.  Hans Berkersbrugje, bord met foto van de persoon, maar verdere info ontbreekt omtrent.   Kom dan aan doorgaand weggetje waarlangs afgezette strookjes staan om de paddentrek veilig voor die dieren te laten gebeuren, die dit jaar al vroeg op gang kwam.  Windmolentjes met reflectieplaatjes  langs de weg, om overstekend wild te regelen en veilig te stellen voor de dieren die andere velden en natuur willen verkennen.  Zeg de veertiglopers dag die naar de A67 en de Strabrechtse heide zullen gaan.   Een verhard wegje brengt me aan een rustpost welke me te deftig voorkomt, een oud-hoeve, en deze negeer ik maar en zet voort.    Het wegje leidt me weer de Mierlose bossen in en ik zoek al naar de nog geringe schaduwkanten van de route.  Plots doemen voor mij op oude bekenden die een andere route liepen en zetten we gezamenlijk keuvelend de route voort.  Het bostoerisme  vandaag doet zich ook gelden.    De paden , wegjes en afslagen als splitsing diverse routes is fantastisch aangegeven.    We doorkruisen weer een hele reeks bospaden en boswegjes, en door een drooggevallen ven, klappoortjes door om na een poos aan een doorgaande weg uit te komen.  Geraak aan doorgaande weg welke ik even volg over fietspad, steken deze later over om achterdoor een vakantiebungalowpark te volgen.  De Luchense heide op.  Wordt ingehaald door stevige doorlopers van een grotere afstand.  Geraken in nieuwe bewoning, en opener veldwerk, even verhard op.  De parkoersbouwer doet verwoede pogingen ons uit bebouwing te houden, gaat het omhoog naar een kanaalbrug, steken die over, volgen fietspad erlangs met tegenliggend toerismeverkeer en dagjesmensen, om na een tijd af te dalen bebouwing van Brandevoort in te gaan, en opnieuw brengt parkoersman ons door parkaanleg, langs een vaart  nu met erg bruin water.  Een routewijziging volgt maar gaan uiteindelijk dan toch over een gracht, klimmen een lange trap op en komen in een vrij nieuwe wijk, de trots van Helmond, De Brandevoort.  Een wijk in oud Hollandse grachtenstijl opgebouwd, waar je je ook waant  in een oude stad en binnenstad, en hoewel ik wijken en bebouwing verafschuw op wandeltochten kijk je hier je ogen uit.  Werkelijk schitterend!!  Fotogeniek ook.    Er is een pauzeplaats te midden de wijk voorzien welke door de Scouting van Helmond beheerd wordt.  En onder een marktplaats overkapt met  uit  plusminus 1800  oude stijle gietijzeren sierpilaren, zijn rijkelijk zitplaatsen voorzien, en hoewel nog zo'n 2.5 k.m. te gaan noodt het je er toch even te pauzeren.  Hier zullen vast het jaar door openlucht-activiteiten plaatshebben, gezien inrichting plein en ruimte.   De parkoersman wil ons helaas niet te lang door de meest nauwe straatjes leiden en zoekt via een overgangsbrug  de ommuurde stadswallen het stadje uit, een park door, welke een zogenoemde groene long vormt met het nu nabije Mierlo -Hout, welke vanzelfsprekend later weer uitkomt in de bebouwing van voornoemde plaats.  Personeel buiten als wel binnen wachten ons weer op in Tiroler kledij, en binnen is het goed toeven, oergezellig, en met de streekbekende wandelaars, maar ook uit  de rest van het land verspreid zo aan de tongval te horen en ook veel zuiderburen, de Vlamingen dus.   De opkomst was gezien de drukte onderweg erg groot, en vast een groot succes voor de organisatoren.  Het weer lokte ook vast veel  wandelaars.  De afstanden waren aan de ruime kant bemeten, maar daar maalde niemand om. We kijken terug op een erg wisselend en boeiend, interessant  uitgekiend parkoers, de bebouwing zo veel als mogelijk ontwijkend, en dat heeft de parkoersman-{nen?}  meesterlijk gedaan.  Een bijzonder geslaagde tocht.  Ga nu mijn wandelagenda raadplegen, voor een volgende tocht.  Aan u beste lezers:  Een hartelijk "Houdoe"  weer.  Tot mijn volgend schrijven.

Gegroet en tot lezens weer.  Van: Peter Heesakkers

Nieuws overzicht